Nasza Deklaracja

W naszym działaniu rozpowszechniamy wiedzę, która pomaga pogodzić fakt bycia osobą LGBTQ z wiarą i przynależnością do Kościoła, bez żądania wyrzeczenia się swojej seksualności.

Mamy świadomość, że poglądy związane z akceptacją związków jednopłciowych oraz związków osób transpłciowych - różnią się od aktualnego nauczania Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego oraz części Kościołów protestanckich.

Przez wieki liczni chrześcijanie zmagali się z konfliktem pomiędzy wiernością własnemu sumieniu, a posłuszeństwem  nauczaniu magisterium Kościoła.  Dotyczyło to wielu tematów, przykładowo - praw kobiet, aktualnych odkryć naukowych (teoria Kopernika, teoria ewolucji), zakazu sekcji zwłok, problemu zbawienia poza Kościołem. Jak wiemy oficjalne stanowisko ulegało z czasem zmianie.

Obecnie ludzie LGBTQ są namawiani do "leczenia" tzn zmiany orientacji w grupach typu "Odwaga"(niestety częste zjawisko w Kościele rzymskokatolickim, choć brak takich zaleceń w jego oficjalnych dokumentach)  lub do życia w samotności,
Jest to sprzeczne z aktualnymi poglądami naukowymi oraz z poczuciem etycznym wielu ludzi.
Uważamy, że Kościół zmieni zdanie na ten temat, a naszym zadaniem jest przyspieszanie tego procesu poprzez przekonywanie osób duchownych oraz świeckich.

Jesteśmy w  Kościele, ponieważ wierzymy Jezusowi który go założył i zostawił nam jako szczególną  przestrzeń swojej żywej obecności.
W nim obdarza nas, a przez nas- wszystkich ludzi, swoimi łaskami.
Ta wiara jest dla nas najważniejsza.  Uważamy, że brak pełnej akceptacji aktualnego nauczania Kościoła ma znaczenie drugorzędne.

Część chrześcijan przyjmuje postawę: nie zgadzam się z częścią nauczania magisterium, ale milczę i zostaję.
Nasza postawa jest inna: nie zgadzam się, więc mówię o tym, przekonuję do zmiany i zostaję.

Świadomi, że osoby świeckie są wezwane do pracy w swoim Kościele, podejmujemy dzieło wsparcia dla naszych sióstr i braci.

Osobom duchownym dziękujemy za  modlitwę i każdy życzliwy gest, za opiekę duszpasterską. Zarówno tym którzy należą do Kościołów przyjaznych ludziom LGBT, jak i tym z Kościołów w których nauczanie na temat LGBT jest powodem naszej troski, Dziękujemy za postawę duchownych, którzy uważają że Kościół jest otwarty dla wszystkich, także tych którzy apelują o zmiany. 
Jesteśmy świadomi krytycznych uwag ze strony części osób duchownych i świeckich. Mimo to pełnimy dalej naszą służbę, dyktowaną przez głęboki nakaz sumienia.
Podobnie działają organizacje w innych krajach - przykładowo Dignity czy New Ways Ministry.

Zapraszamy do włączania się we wspólne działanie. Umacniajmy się wzajemnie, pracujmy nad realizacją naszych celów i otwierajmy się na potrzeby wszystkich ludzi.