Nasze cele

Zapewnienie przyjaznego środowiska polskim chrześcijanom LGBTQ, w którym mogą czuć się akceptowani całościowo, również ze swoją seksualnością, oraz mogą rozwijać swoją wiarę i życie duchowe.

Wspieranie i promowanie opartych na miłości związków jednopłciowych lub związków osób transpłciowych, jako źródła dobra dla tych, którzy je tworzą oraz ich szerszego otoczenia;
Wspieranie osób samotnych LGBTQ, zarówno tych, które poszukują życiowych partnerów, jak i tych które wybrały samotność jako osobiste powołanie;


Tworzenie grup wsparcia w różnych  miejscowościach w Polsce.

Zapewnienie kontaktu mailowego, telefonicznego oraz pomocy w dojazdach na spotkania osobom, które mieszkają daleko od istniejących grup;

Zaproszenie do przyjaznego dialogu i wspólnego działania osób LGBTQ, które nie identyfikują się z religią chrześcijańską – także poszukujących lub niewierzących, które chcą rozmawiać o swoim światopoglądzie, sensie życia i problemach etycznych;

Udzielanie wsparcia rodzinom i bliskim osób LGBTQ;

Przekonywanie kościołów chrześcijańskich oraz polskiego społeczeństwa do pełnej akceptacji osób LGBTQ;
Współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze;
Działania charytatywne i edukacyjne.