Synod na temat rodziny w Rzymie


18.10.2014

W Rzymie zakończyła się pierwsza część Synodu na temat rodziny. Część druga za rok. Po pierwszym tygodniu obrad nasza grupa napisała następujące oświadczenie (18.10.2014):


Grupa Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza z radością przyjęła dokument podsumowujący pierwszy tydzień obrad Synodu biskupów Kościoła rzymskokatolickiego poświęconego rodzinie. Ton dokumentu, a także sam przebieg debaty stanowią krok milowy w dyskusji na temat osób homoseksualnych. 


1. Przełomem jest już sam fakt, że zagadnienie obecności lesbijek i gejów w Kościele zostało przez Stolicę Apostolską umieszczone w kontekście problematyki współczesnej rodziny. Jest to ważny znak czasów. Dotąd bowiem w oficjalnym dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego temat ten przedstawiano niemal wyłącznie w kontekście „nadużycia seksualnego”. 

2. Należy docenić pozytywną zmianę języka, jakim część biskupów mówi podczas Synodu o osobach homoseksualnych.
Wiemy jak często piętnujący przekaz w Kościele  powoduje zobojętnienie  wobec dyskryminacji i agresji wymierzonej w lesbijki i gejów, a nawet bywa  odbierany jako moralne usankcjonowanie  takich prześladowań. 

Część biskupów uczestniczących w Synodzie mówiła natomiast wprost o potrzebie dostrzeżenia wartości, jaką wnoszą do Kościoła i społeczeństwa osoby homoseksualne. 
Mamy nadzieję, że podobny głos biskupów będzie dotyczył osób transpłciowych, co uważamy za równie pilną potrzebę.

3.W dotychczasowym przekazie kościelnym dominowało postrzeganie lesbijek i gejów  jako rzeczywistości zewnętrznej wobec Kościoła, co przez nas samych odbierane było jako bardzo bolesne. 
Podczas Synodu biskupi stwierdzili, że osoby homoseksualne „posiadają dary i przymioty do zaoferowania chrześcijańskiej wspólnocie”. Tym samym dostrzeżono, a nawet doceniono, że uczestniczą one w życiu parafialnym i przynależą do wspólnot religijnych.

4. Przełomowe wydaje się dostrzeżenie wartości wzajemnego wsparcia i poświęcenia w związkach jednopłciowych, które „stanowi cenny fundament dla życia partnerów”. Siłą rzeczy oznacza to uznanie w Kościele oczywistego skądinąd faktu, że takie relacje nie sprowadzają się jedynie do zachowań seksualnych, lecz mogą mieć wymiar głębokiej więzi uczuciowej i duchowej.


Niestety końcowy dokument pierwszej części Synodu nie jest już dla nas tak optymistyczny. Mimo to dyskusja która się odbyła, uświadomiła nam jak wielu biskupów chce pozytywnych zmian dla osób LGBT w Kościele Rzymskokatolickim. Wierzymy że zmiany te nastąpią. Działamy dalej zgodnie z naszym przekonaniem, że Bóg obdarzył każdego z nas najlepszą dla niego orientacją seksualną czy tożsamością płciową, abyśmy również dzięki niej służyli tym których spotykamy. Szczególnym rodzajem takiej wzajemnej służby jest życie w wiernym, opartym na miłości związku dwojga ludzi tej samej płci lub związku w którym jest osoba transpłciowa. Wierzymy że dobro takich związków zostanie dostrzeżone i przyjęte w społeczeńswach i Kościołach.Poniżej kilka istotnych tekstów po zakończeniu pierwszej części Synodu:

Kard. Nichols, rzymsko-katolicki arcybiskup Westminster i prymas Anglii, tłumaczył 19.10.2014 w radio BBC co sądzi o dokumencie końcowym Synodu. W jego diecezji oficjalnie i z jego błogosławieństwem działa LGBT Catholics Westminster Pastoral Council. Która diecezja polska pójdzie jako pierwsza za tym dobrym przykładem?

"Głosowaliśmy nad konkretnym tekstem. 118 biskupów było za a 62 przeciwko. Nie jestem zupełnie pewien dlaczego głosowali przeciwko. Dla niektórych ten tekst był za daleko idący, a dla innych wprost przeciwnie.(...) W mojej opinii ten tekst nie szedł wystarczająco daleko. Oczekiwałem trzech kluczowych słów:szacunek, przyjmowanie, wartość (respect, welcome, value), a ich tam nie było. Zatem nie sądzę by to był dobry akapit. Nie byłem nim usatysfakcjonowany. Nie tak działamy w diecezji westminsterskiej."

Tygodnik Powszechny napisał:

W załącznikach oświadczenia Europejskiego Forum Grup Chrześcijan LGBT oraz LGBT Catholics Westminster Pastoral Council


Ċ
AB Kapturkiewicz,
20 paź 2014, 15:13
Ċ
AB Kapturkiewicz,
20 paź 2014, 15:12