POLECAMY‎ > ‎

Kościół Społeczności Miejskiej (Metropolitan Community Church, MCC):

opublikowane: 16 sty 2012, 13:18 przez Wiara i Tęcza   [ zaktualizowane 16 sty 2012, 13:39 ]
Kościół Społeczności Miejskiej (Metropolitan Community Church, MCC):
Jezus nie dyskryminuje

Kościół Społeczności Miejskiej (Metropolitan Community Church, MCC), dokładniej
Powszechne Zrzeszenie Kościołów Społeczności Miejskiej (Universal Fellowship of
Metropolitan Community Churches, UFMCC) to denominacja
protestancka posiadająca zbory / parafie w kilkudziesięciu krajach na wszystkich
kontynentach, w tym w Europie. Jej przesłanie jest szczególnie adresowane do lesbijek,
gejów, ludzi biseksualnych i transpłciowych, przy czym nikt nie jest wykluczany z powodu
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, więc członkami tego Kościoła są także ludzie
heteroseksualni. MCC ma status obserwatora przy Światowej Radzie Kościołów, a lokalnie
współtworzy ekumeniczne partnerstwa z innymi Kościołami.

Kościół Społeczności Miejskiej opiera swoją teologię na historycznych chrześcijańskich
wyznaniach wiary, jak Apostolskie i Nicejskie. Każdy zbór / parafia ma obowiązek
przynajmniej raz w tygodniu odprawiać eucharystię i praktykować otwartą komunię, czyli
osoby przystępujące do niej nie muszą być członkami MCC. Poza tym zbory / parafie
posiadają niezależność w zakresie doktryny, kultu i praktyki. (Zobacz także: Progressive

Pierwszy zbór MCC założył w 1968 roku w Los Angeles (USA) pastor Troy Perry, gdy
postawa Kościołów chrześcijańskich wobec homoseksualności była jeszcze niemal wyłącznie
negatywna. Historyczno-krytyczna analiza dokumentów wiary (w tym Pisma Świętego)
wykazuje, że zawarte w nich rzekome potępienia zachowania homoseksualnego jako takiego
w istocie nie dotyczą homoseksualności, jak ją rozumiemy dzisiaj. Zatem współczesna
refleksja teologiczna i etyczna oznacza akceptację homoseksualności jako zjawiska
powszechnego w przyrodzie i naturalnie występującego (jak np. leworęczność) u pewnego
odsetka ludzi. (Zobacz np.: Daniel Helminiak, Co Biblia naprawdę mówi o homoseksualności,
Gdynia: Uraeus 2002.)

Szczególną misją społeczną i duchową MCC jest stawanie w obronie praw mniejszości,
zwłaszcza lesbijek, gejów, ludzi biseksualnych i transpłciowych (LGBT). Kościół ten
odegrał znaczącą rolę w rozwoju teologii queer (teologii odmieńców). (Zobacz np.:
miesięcznik „Znak” 12, 2011.) Wiele jego zborów / parafii zaangażowanych jest w kampanie
na rzecz równości ludzi i walki z ubóstwem.

MCC Los Angeles http://www.mccla.org/ emituje niedzielne nabożeństwa odprawiane
w językach angielskim (z tłumaczeniem na amerykański język migowy) i hiszpańskim, a

Nabożeństwa emitują także między innymi:
MCC New York (USA) http://mccny.org/wordpress/
MCC Toronto (Kanada) http://www.mcctoronto.com/
MCC Manchester (Wielka Brytania) http://www.mccmanchester.co.uk/
archiwum: http://www.youtube.com/user/MCCManchester.