POLECAMY‎ > ‎

Medytacja nad fragmentem Biblii cz. 2

opublikowane: 18 sty 2011, 11:20 przez Aga George   [ zaktualizowane 20 lut 2011, 13:16 przez Wiara i Tęcza ]

„Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i obcy który przybędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby którą na nie ześle powiedzą: “siarka, sól, spalenizna po całej ziemi!”, Nie obsieją jej nie zakiełkuje nie urośnie na niej żadna roślina, jak w zagładzie Sodomu, Gomory, Admy i Seboim, które Pan zniszczył w swym gniewie i zapalczywości. I wszystkie narody powiedzą : Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi?.Dlaczego ten żar gniewu? i odpowiedzą: “Bo opuścili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej a poszli służyć obcym bogom i oddawać im pokłon- bogom nieznanym których On im nie przydzielił- i zapalił się gniew Pana przeciw tej ziemi, sprowadzając na nich wszelkie przekleństwa, zapisane w tej księdze1.


Tak więc jesteśmy tym przyszłym pokoleniem, które zadaje pytanie- Czemu Pan tak uczynił?

I dostajemy bardzo jasną odpowiedz- Bo opuścili przymierze Pana(...) a poszli służyć obcym Bogom oddawać im pokłon. Mieszkańcy wymienionych miast wycofawszy się z I przykazania, narazili się na zgubę. Nie przestrzeganie I przykazania z którego wynikają pozostałe powoduje że przestają się one liczyć. Mieszkańcy Sodomy którzy przyszli do Lota nie przestrzegali przyjętych obyczajów, nie byli porządnymi ludźmi, bez względu na to czy te obyczaje są dla nas szokujące czy do przyjęcia. Sodomici pozwolili sobie na ustalenie własnych zasad postępowania, które kłóciło się ze zwykłym ludzkim współżyciem o czym mówi też historia Lota. Przede wszystkim jednak gniew Pana dotyczył opuszczenia przymierza i dopuszczenia się bałwochwalstwa.

Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwieniu tego co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy gdy, człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów, demony, o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. Bałwochwalstwo odrzuca panowanie Boga”2.

Mogę sobie wyobrazić, że Sodomici ubóstwili przyjemność, która przybrała rozmiary jak byśmy dzisiaj powiedzieli patologiczne, nie liczenia się z nikim i niczym. W dzisiejszych czasach można by zapytać czy przypadkiem nie jestem na etapie ubóstwienia własnego homoseksualizmu, skupienia się na nim tak bardzo, że nie zauważam innych ludzi, którzy nie są homoseksualni, ale przede wszystkim chęci odebrania Bogu prawa do panowania.

1ks. Pwt. 29, 21- 26, s. 199.

2M.Wolan, Pozornie niewinnie i bezpiecznie, Łódź 2006, s 114

Comments